Vertrouwd, Persoonlijk, Transparant

Diensten

 Dagvaarding of verzoekschrift ontvangen? U weet niet wat u moet doen? Stuur een kopie zo snel mogelijk naar ons kantoor en u ontvangt zeer spoedig een eerste advies; hieraan zijn geen kosten verbonden; indien u de zaak vervolgens onderbrengt bij ons kantoor krijgt u nog eens een eerste halfuur zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Personen- en Familierecht

Bij echtscheiding is het belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat tussen advocaat en klant. De goede samenwerking leidt hierdoor tot betere procedures en uitkomsten. Ons kantoor zal u zoveel mogelijk behoeden voor de valkuilen in deze gevarieerde procedures die vaak persoonlijke of emotionele implicaties voor de klant hebben. Echtscheiding wordt gevraagd middels een verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank waar de verzoeker of de kinderen woon/wonen. Daarnaast kunnen nevenvorderingen worden verzocht, zoals hoofdverblijf van de kinderen, omgang, alimentatie, voortgezet gebruik van de echtelijke woning, verdeling van de gemeenschappelijke goederen. 

Voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding dient (in geval van kinderen) een ouderschapsplan te worden opgesteld; in dit plan komen minimaal drie regelingen voor: omgang, informatie/consultatie en alimentatie. Hieronder vindt u een concept ouderschapsplan dat u kunt gebruiken als checklist.

 Strafrecht

Indien u bent aangehouden door de politie op verdenking van een strafbaar feit, dan heeft u in eerste instantie een advocaat nodig die u in vertrouwelijkheid voorbereidt op het (eerste) verhoor en een mogelijke strafzaak. Na de melding dat u Tennebroek als voorkeursadvocaat wenst te spreken, wordt zo spoedig mogelijk contact op genomen en een bezoekafspraak gemaakt. Prioriteit is informeren over het strafproces in een vroeg stadium en overleg met Justitie over de duur van de aanhouding of het voorarrest. U heeft voordat het verhoor met de politie plaatsvindt recht op overleg met uw advocaat. U hoeft niets te zeggen of te ondertekenen bij de politie (u hoeft niet mee te werken aan uw eigen veroordeling). Uw advocaat mag aanwezig zijn bij het verhoor. Vaak begint een verhoor met een sociale verklaring over uw privé omstandigheden (Tip: hou het kort); op vragen als "heeft u schulden" hoeft u niet te antwoorden (vaak heeft het niets met de zaak te maken. U kunt altijd zeggen dat u eerst met uw advocaat wilt overleggen.

Indien u opgeroepen wordt middels een dagvaarding om te verschijnen voor de strafrechter, dan is het advies om de dagvaarding zo snel mogelijk te kopiëren en aan ons kantoor te sturen; Vaak dringt de tijd (dagvaardingstermijn is minimaal 7 dagen) voor een goede voorbereiding van uw zaak. De verdachte in een strafzaak heeft vaak recht op geffinancierde rechtsbijstand door een advocaat; bij een laag inkomen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. 

Arbeidsrecht

Indien ontslag dreigt bij uw werkgever dan is er direct behoefte aan een gedegen advies. Het ontslagrecht is onderhevig geweest aan vele veranderingen. We behartigen desgevraagd uw belangen in een ontslagzaak of dat nou betekent voortzetting van de arbeidsrelatie of beëindiging met een (billijke) vergoeding.

Bestuursrecht 

In geschillen met overheden, zoals geschillen over sociale zekerheid, staan we u eveneens met raad en daad terzijde. Door nieuwe wetgeving is het pakket maatregelen dat ingezet wordt tegen uitkeringsgerechtigden enorm gegroeid; door de veelheid aan regelingen kunt u daarbij een gedegen en realistisch juridisch advies goed gebruiken.

Overeenkomstenrecht

Naast wettelijke verplichtingen kunt u op grond van verplichtingen uit overeenkomst aangesproken worden voor nakoming of wanprestatie al dan niet met schadevergoeding; in dat geval kunt u een goed advies gebruiken.  Ons kantoor heeft ruime ervaring in het overeenkomstenrecht ondermeer door werkervaring in de brouwerijwereld (huur, leningen, zekerheden e.d.).

 

 

 

Ouderschapsplan
OUDERSCHAPSPLANMODEL-uitgebreid.doc (30.5KB)
Ouderschapsplan
OUDERSCHAPSPLANMODEL-uitgebreid.doc (30.5KB)