Vertrouwd, Persoonlijk, Transparant

Procedures (en de kosten)

 

Aan het inschakelen van een advocaat en het voeren van juridische procedures zijn kosten verbonden. Procedures kunnen worden ingedeeld in dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures (minder formeel, sneller). In het personen en familierecht zijn vaak verzoekschriften; bij andere civiele zaken vaak dagvaardingen. 


Honorarium advocaat

Voor de afgesproken werkzaamheden zal vooraf een uurtarief worden afgesproken; dit tarief wordt vermeerderd met BTW en een opslag voor kantoorkosten en (indien van toepassing) reistijd. Indien een klant voldoet aan de inkomens- en vermogensnormen van de Raad voor Rechtsbijstand, dan kan aanspraak worden gemaakt op geffinancierde rechtshulp (toevoeging, pro deo); zie www.rvr.org. Bij een toevoeging is de klant een eigen bijdrage verschuldigd afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Een toevoeging kan achteraf (na herbeoordeling) worden ingetrokken; voor een dergelijk geval wordt ook een uurtarief afgesproken. Betaling van een voorschot in de te verwachten kosten kan als voorwaarde worden gehanteerd voor de (aanvang van de) dienstverlening.

Bij het voeren van procedures zijn de volgende kosten (verschotten) te verwachten:

Grifffierecht: is een bedrag dat aan de Rechtbank betaald moet worden; dit bedrag is door de advocaat verschuldigd (wordt voorgeschoten) zodat u hiervoor altijd een (voorschot) nota ontvangt. De hoogte van het grifffierecht hangt af van de persoon, de toevoeging en het belang van de zaak. Deurwaarderskosten; bij het uitbrengen van o.a. een dagvaarding of het betekenen van een echtscheidingsverzoek moet een deurwaarder worden ingeschakeld. Voor ambtshandelingen is bij een toevoeging niets verschuldigd; zonder toevoeging is de hoogte van het verschuldigde bedrag wettelijk vastgelegd; in geval van incassowerkzaamheden wordt een percentage van de hoofdsom gerekend.

 Leges: indien aktes of uittreksels nodig zijn voor de procedure worden de kosten daarvan doorberekend aan de klant. 


Disclaimer: 

Aan de inhoud van de website geen rechten kunnen worden ontleend; de inhoud van de website bevat algemene informatie en betreft geen persoonlijk juridisch advies.